Nieuwjaarsreceptie Brandweer Almelo

Vrijdag 8 januari 2010

Vrijdagavond was het weer erg gezellig bij de nieuwjaarsreceptie van het Almelose brandweerkorps. Naast de gebruikelijke toespraak van de commandant Hans Kleintjens en Jon Hermans, Burgemeester van Almelo, werden net als voorgaande jaren diverse medewerkers officieel bevorderd naar een hogere rang en er werden diploma's en certificaten uitgedeeld.

Hieronder een foto verslag.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink

Vele handen werden er geschud...
...de commandant was in burger...
...de burgemeester was zonder ambtsketen.
Commandant Hans Kleintjens sprak de aanwezigen toe.
Jon Hermans gaf aan dat ze een 'brandweer burgemeester" is...
...binnenkort wil ze een oefenavond mee draaien.
Na de toespraken werden de bevorderingen, diploma's en certificaten uitgereikt.
Toen was het tijd voor een borrel...
... en een bijeenkomst van de BSOVA (personeelsvereniging brandweer Almelo)
De hoffotograaf werd door de voorzitter welkom geheten als lid van de BSOVA.
Nadien was het nog lang...
...gezellig.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink