Korpsavond brandweer Almelo

Vrijdag 20 november 2015

Vrijdagavond was de kazerne aan de Brugstraat weer ingericht voor de jaarlijkse korpsavond. Tijdens deze bijeenkomst werden alle jubilerende korpsleden in het zonnetje gezet. Voor VIER vrijwilligers was er een bijzondere onderscheiding.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink

De bloemen staan klaar...
...net als de oorkondes en medailles.
Collega's, familie en vrienden...
...jubilarissen met partners.
Rob Lipman heet iedereen welkom...
...burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld dankt iedereen voor zijn en haar inzet.
Vrijwilligers ontvangen de vrijwilligersmedaille...
...Jacqueline voor 10 jaar...
...en Maarten voor 15 jaar inzet.
Freddy ontvangt voor 20 jaar brandweerman het bronzen brandweerkruis met kroon.
Martin ontvangt een verguld brandweerkruis met kroon voor 35 dienstjaren.
Bert en René beide 30 jarig jubileum en ontvangen het verguld brandweerkruis.
Willem stop na 38 jaar als actief lid van de brandweer...
...en krijgt een herinneringsmedaille opgespeld.
Bert neemt na 35 jaar afscheid en krijgt van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding opgespeld...
Het heeft Zijne Koninklijke Majesteit de Koning behaagd Bert te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ook Hans kreeg de oorkonde...
...en de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ento ontving ook de versierselen die behoren tot de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Martin was verrast dat er veel bekenden speciaal voor hem naar de kazerne waren gekomen.
Het heeft Zijne Koninklijke Majesteit de Koning behaagd om ook Martin te decoreren.
Felicitaties voor de jubilarissen en decorandie.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink