Zeer grote brand bij Simcon aan de Bornsestraat

Vrijdag 22 juni 2012

ALMELO - De brandweer heeft vrijdagmiddag rond kwart over een bekend gemaakt dat de grote brand aan de Bornsestraat 275 in Almelo is bedwongen. Het nablussen zal naar verwachting nog enkele uren duren.

De brand in een atelier en een loods waar textielgoederen liggen opgeslagen werd rond half elf ontdekt door de eigenaar. Hij rook een brandlucht en zag vervolgens dat de kantine vol rook stond. Samen met enkele medewerkers zag hij kans het pand veilig te verlaten en de brandweer te alarmeren.

De brandweer rukte met veel materieel uit. De korpsen uit Enschede, Borne en Rijssen schoten bij het bestrijden van de brand te hulp. Vijf blusvoertuigen, een hoogwerker en extra slangen werden ingezet. Belendende percelen werden nat gehouden om het overslaan van de brand te voorkomen. Het woonhuis aan de voorzijde van de loods brandde echter uit.

Kort na het uitbreken van de brand was een flinke rookpluim te zien boven Almelo. Die was mede door het heldere weer tot op grote afstand waar te nemen.

Bron: www.tctubantia.nl

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink

Vanaf de Haven Noordzijde was de rook van de brand goed te zien...
...ook op de Van Rechten Limpurgsingel was de rook te zien.

Foto: J.J.A. Weegink
De vlammen zijn vanaf de Nijreessingel te zien.

Foto: J.J.A. Weegink
Aan de Weggelerstraat lijkt het of er een schuur in brand staat.
Aan de Bornsestraat is duidelijk te zien dat het om een bedrijfspand gaat.
In het voormalige pand van de Almelose Borstel Industrie zat een textielatelier gevestigd.
De medewerkers hebben tijdig het pand weten te verlaten.
Vanuit een naastgelegen tuin is goed te zien wat het inferno heeft aangericht...
...de dakconstructie heeft het inmiddels begeven.

Foto: J.J.A. Weegink
Diverse flessen ademlucht gingen er door bij de manschappen...
...evenals flesjes met water.
Vanuit de Weezebeek is extra bluswater naar het brandadres gepompt.
Vanuit de hoogwerker was de brand soms niet goed te zien door de dikke rook.
Met stenen probeert de brandweer de ruit van de boven de winkel gelegen woning in te gooien...
...na een aantal pogingen zit er een gat in de ruit en kan men ook daar de brand gaan bestrijden.
Voorlichter Hans Kleintjens in gesprek met de media.
RTV Oost was live vanaf de Bornsestraat het verslag aan het doen voor de TV.
De voorlichter live in gesprek met verslaggever Maurice Velthuis van RTV Oost.
Ook burgemeester mevr. J. Hermans is voor de camera van Oost geweest.
"Even uitblazen"
Met behulp van de hoogwerker zal een deel van de gevelbeplating worden verwijderd.
De brandweer kon nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Er zal door de brandweer en politie onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de brand.

 


(C) Copyright Patrick J.C. Weegink