Nieuwjaarsreceptie Brandweer Almelo

Vrijdag 6 januari 2012

Vrijdagavond was de nieuwjaarsreceptie van het Almelose brandweerkorps. Na de gebruikelijke toespraak van de commandant Hans Kleintjens en de burgemeester mevr. J. Hermans-Vloedbeld werden net als voorgaande jaren aan diverse medewerkers diploma's en certificaten uitgedeeld.

De brandweercommandant keek terug op een jaar waarin het Almelose korps 959 keer moest uitrukken; in 2010 was dat 1169 keer. Van de 959 uitrukken waren 166 brandmeldingen, 92 minder dan het jaar ervoor toen er een vermoedelijke seriebrandstichter actief was. Het aantal OMS meldingen (Openbaar Meld Systeem, Automatische branddoormelding) nam af met 94 maar het waren er toch nog 568. In het verzorgingsgebied van Almelo zijn 141 aansluitingen en deze 141 systemen hebben 31 echte branden doorgemeld. Door het nieuwe bouwbesluit dat op 1 april 2012 in zal gaan zullen er rond de 70 aansluitingen komen te vervallen en dat zou ongeveer 200 OMS meldingen minder moeten gaan opleveren.

In 2011 zijn er in Almelo 5 middelbranden, 2 grote branden (31/01 Bedrijvenpark en 25/3 Kloosterhofflat), 1 zeer grote brand (25/8 Jollesweg) en 1 maal een Grip 1 situatie (16/7 Oosteres) geweest. Ook zijn er Almelose brandweermedewerkers ingezet bij de brand in het Aamsveen op 3 juni en op 7 juli bij het incident in de Grolsch Veste waar een deel van een tribune was ingestort.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink

De beste wensen...
...voor het nieuwe jaar.
Hans Kleintjens blikt terug op een jaar...
...maar keek ook vooruit naar de op stapel staande veranderingen binnen de brandweer.
De burgemeester wenste iedereen een goed en veilig 2012.
Er werden als vanouds weer diploma's...
...
...en certificaten uitgereikt.

(C) Copyright Patrick J.C. Weegink